Arbeidsinspectie trekt stillegging in

DDNZS moest van de Arbeidsinspectie sinds de zomer van 2011 stoppen met het verwijderen van verspeelde visnetten en –lijnen van de wrakken op de Noordzee. De Arbeidsinspectie had die werkzaamheden stilgelegd omdat ze volgens de inspecteurs niet werden verricht met inachtneming van de regels in de Arbeidsomstandighedenwet.

DDNZS – dat onderdeel uitmaakt van het grotere project ‘Bescherm een wrak’ van Vereniging Kust&Zee, Duik de Noordzee Schoon, Stichting De Noordzee en Sportvisserij Nederland – heeft bezwaar gemaakt tegen de stillegging. Tijdens de hoorzitting eind oktober voerde DDNZS aan dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen Get Wet Maritiem, DDNZS en de vrijwilligers. Hierdoor is de Arbeidsomstandighedenwet niet van toepassing en heeft de Arbeidsinspectie dus niets te zeggen over DDNZS.

In afwachting van de uitspraak in de bezwaarprocedure heeft DDNZS in overleg met de Arbeidsinspectie de activiteiten tijdens de schoonmaakdagen op zee aangepast. De nadruk lag de afgelopen maanden op monitoring: het inventariseren van de soortenrijkdom op de Noordzeewrakken. De vrijwilligers hebben zich beperkt tot het bevrijden van dieren die verstrikt waren geraakt in verspeeld vistuig maar ze onthielden zich er van om de netten compleet van de wrakken te verwijderen. Die beperkingen zijn nu helemaal van de baan.

Inspecteur-generaal Van den Bos heeft bij zijn beslissing op het bezwaarschrift overigens niet gereageerd op de argumenten van DDNZS. Hij voert aan dat zijn inspecteurs een vergissing hebben gemaakt door Get Wet Maritiem aan te schrijven bij het bevel tot stillegging in plaats van vereniging Kust en Zee. Dit omdat DDNZS volgens de Inspecteur-generaal is ‘ondergebracht bij de vereniging Kust & Zee’. Voor het resultaat van de bezwaarprocedure maakt dat niet uit: de vrijwilligers van DDNZS mogen het komende duikseizoen weer doen wat ze het liefste doen: netten, vislijnen en andere vervuiling van de wrakken halen en op die manier zorg dragen voor een gezonde leefomgeving voor de dieren die er wonen.

2018-08-08T11:26:48+00:00januari 2nd, 2012|