Beneluxparlement zet visloodproblematiek op de agenda

Op 10 maart 2014 was er een hoorzitting over vislood in het Beneluxparlement waar Stichting Duik de Noordzee schoon een lezing mocht verzorgen. Met een ruime hoeveelheid foto’s, videobeelden en filmfragmenten konden we de parlementsleden laten zien wat onze duikers onderwater aantreffen.

Senator Sabine Vermeulen,  initiatiefneemster van deze hoorzitting: “Lood is een giftig metaal, zelfs in lage concentraties, dat niet afbreekt maar zeer langzaam roest in het zeewater. Door corrosie komen er uit het verloren lood langzaam giftige loodverbindingen vrij in het ecosysteem, een proces dat nog generaties lang zal doorgaan. De besmetting van voedingsmiddelen met zware metalen is ongewenst net omwille van hun toxiciteit. Planten en dieren nemen het ongemerkt op waardoor het in de voedselketen terecht komt. In het Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen Waterverontreiniging van de Europese Kaderrichtlijn Water is lood aangewezen als prioritaire stof wat onder andere betekent dat de concentratie in het oppervlaktewater aantoonbaar moet worden teruggedrongen“.

Ondanks deze alarmerende woorden ziet het er voorlopig toch niet naar uit dat er een visloodverbod komt. De hoorzitting werd afgesloten met de conclusie dat bewustwording en sensibilisering van de problematiek de verdere ontwikkeling en bekendmaking van milieuvriendelijke loodalternatieven te goede kan komen.

Stichting Duik de Noordzee schoon werkt samen met sportvissers aan een oplossing voor het visloodprobleem. Door alternatieve visgewichten te gebruiken kunnen vissers voorkomen dat er lood in de zee terechtkomt.

2018-10-17T09:14:37+00:0013 maart 2014|