Berger neemt het initiatief tot samenwerking

Zaterdag is bij miljoenen mensen onze protest actie bekend geworden om een halt toe te roepen aan bergingsschepen die met groot materiaal wrakonderdelen bergen van scheepswrakken waar duikers en sportvissers veel plezier aan beleven. We hebben in veel kranten gestaan. Behalve paginagroot in de Telegraaf verscheen er ook een mooi artikel in de kranten van HDCMedia (Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, Gooi- en Eemlander. Eerder deze week berichten regionale kranten al nieuws over deze kwestie.

Naar aanleiding van deze nieuwsberichten heeft Walter Bakker, eigenaar van Friendship Offshore B.V., contact met ons opgenomen. Hij was uiteraard niet blij met de media-aandacht, maar kon zich goed voorstellen dat wij deze werkzaamheden willen stoppen. Het team Duik de Noordzee schoon was op het moment dat Walter belde toevallig in Terschelling. We hebben uitgebreid met Walter gesproken en hij heeft ons zijn bergingschip en loods laten zien. Open vertelde hij over zijn werkzaamheden. Inmiddels bergt hij rondom Ierland, Engeland, Frankrijk en de golf van Biskaje bij voorkeur op grote dieptes. Zijn diepste berging tot nu toe is 160 meter.

Friendship Offshore B.V. heeft de volgende speerpunten:

  • Bergen van ladingen. Voor duikers wel jammer! Zo’n lading is een mooi gezicht. Maar, het gaat ook vaak om giftige stoffen zoals lood en zelfs nikkel. Het is natuurlijk een goede zaak dat dit materiaal wordt geborgen.
  • Bergen van recent verloren spullen: containers, ankers en groot vismaterieel.
  • Assisteren bij het ruimen van schepen die in de vaarroutes liggen.

Wat hij in het verleden heeft gedaan – hij noemt het zelf zijn opstartfase – is niet meer terug te draaien.  Maar, over de toekomst hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • Friendship Offshore B.V. sloopt geen scheepswrakken meer in de Noordzee op plaatsen waar sportduikers komen. Dat wil concreet zeggen dat zij niets van het wrak af- of stuk trekken en dat ze zich beperkt tot ladingen waar hij direct met zijn grijper bij kan zonder iets te slopen.
  • Walter juicht onze actie ‘Duik de Noordzee schoon’ toe. Hij is bereid big bags te vullen met warrelnetten, lijnen en vishaken mits deze zakken kosteloos bij hem worden opgehaald. Dat zou ons project een enorme impuls geven.
2010-07-26T12:40:07+00:00juli 26th, 2010|