Download: Noordzee monitoringsformulier

Er is de laatste 20 jaar geen onderzoek meer gedaan naar het onderwaterleven op harde ondergronden in de Noordzee. Twee enthousiaste biologen die nauw betrokken zijn bij het project Duik de Noordzee schoon duiken hebben het initiatief genomen om de wrakken te monitoren. We willen het graag voor iedereen mogelijk maken om hier hun steentje aan bij te dragen en daarom staat vanaf nu het “Formulier Monitoring Scheepswrakken Noordzee” online. Deze kan gebruikt worden om op eenvoudige wijze het onderwaterleven te monitoren. Ingevulde formulieren kun je sturen naar team@duikdenoordzeeschoon.nl.

Het gaat ons niet om de exacte aantallen van de gevonden dieren. We hebben het formulier ingedeeld naar globale categorieën:

Een ? voor niet gezien, maar ook niet opgelet of onbekend hoe het herkend moet worden

Een 0 voor niet gezien

Een Z voor Zeldzaam gezien (1 tot 9 maal)

Een A voor Algemeen gezien (10 tot 99 maal)

Een M voor Massaal gezien (wel 100 maal of meer)

Met deze manier van monitoren kunnen natuurorganisaties een goed beeld vormen over de ontwikkeling van en de samenhang tussen allerlei soorten en de menselijke invloed hierop.

Hier kunt u het formulier downloaden. En hieronder kunt u een voorbeeld zien.

2010-11-02T18:06:41+00:00november 2nd, 2010|