Nationale Postcode Loterij steunt Gezonde Zee

De Nationale Postcode Loterij keerde woensdag 9 februari tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala dankzij haar deelnemers een recordbedrag van 270 miljoen euro uit aan 83 goede doelen. Ook aan het project Gezonde Zee.

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en verdient goede bescherming. Alleen de Waddenzee heeft de status van beschermd gebied. De naar schatting 200 scheepswrakken in de Noordzee zijn, na het verdwijnen van alle oesterbanken, de enige overgebleven harde ondergrond op de zeebodem. Deze plekken zijn belangrijk als kraamkamer en schuilplaats voor vissen. De scheepswrakken zijn zeer geliefd bij sportvissers en de staandwant-visserij. Deze laatste methode gebruikt kilometers lange netten waarvan delen achterblijven op de wrakken. Daarnaast blijven vislijnen van sportvissers achter de netten haken waardoor vishaken, aas en lood achterblijven. Naar schatting blijft jaarlijks 1 miljoen kilo lood achter in de Noordzee.

In het project Gezonde Zee gaat de vereniging Kust & Zee deze wrakken met hulp van duikers en bergers schoonmaken. Daarnaast werkt de organisatie samen met de vissers en de sportvissersbond om biolijnen en loodvervangers te introduceren.

Bij het project, waarvan wij als Duik de Noordzee Schoon onderdeel zijn, zijn we als team van onderwaterfilmers en -fotografen betrokken. We laten zien hoe mooi het onderwaterleven in de Noordzee is en doen verslag van het schoonmaakproces. Kust & Zee toont deze beelden in Sealife en binnenkort op een centrale plek op de pier van Scheveningen zodat de Noordzee en de wrakken op een positieve manier aandacht krijgen.

De financiering van € 1.250.000 krijgt binnen het project zeker een goede bestemming.

Bron: Linda Ferwerda | www.duikeninbeeld.tv

2018-08-08T11:28:57+00:00februari 10th, 2011|