Monitoringsprogramma2012-03-01T10:06:55+00:00
Opschrijven wat je tijdens de duik tegenkomt

Opschrijven wat je tijdens de duik tegenkomt

Voor de bescherming van de Noordzee is het belangrijk om goed te weten wat de waarde is van de scheepswrakken in de Noordzee; zowel de cultuurhistorische als de biologisch waarde.

Cultuurhistorische waarde

Waardoor is het schip gezonken en wat heeft dat precies betekend? Onderdelen van scheepswrakken zijn te vergelijken met puzzelstukjes waar me een verhaal compleet kunnen maken. Stichting Duik de Noordzee levert een bijdrage door wrakken beter in kaart te brengen. De gegevens gaan naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die er verder onderzoek mee kunnen doen.

Biologische waarde

Ook de biologische waarde van wrakken is van groot belang. Welke diersoorten komen er in de Noordzee voor, hoeveel zijn het er en waar ze leven ze? Nieuwe soorten worden vaak als eerste gespot op de Noordzee, voor zij bijvoorbeeld in de Oosterschelde worden waargenomen. Wrakken in de Noordzee trekken grote hoeveelheden dierenleven aan.

Na de duik bekijken we de monsters, die zijn genomen

Na de duik bekijken we de monsters, die zijn genomen

We weten helaas niet precies welke soorten waar voorkomen. Het is daarom interessant om het leven op de wrakken in kaart te brengen. Ons project leent zich daar uitstekend voor. Onze vrijwillige biologische sportduikers hebben dankzij het monitoringsproject inmiddels voor Nederland meer dan 10 nieuwe soorten gevonden plus een heel aantal die zeer zeldzaam zijn.

Om de biologische kennis over begroeiing van wrakken op de Noordzee te vergroten moet je onderwater monitoren. Daar zijn duikers voor nodig. De monitoringsgegevens kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek. We werken op dit terrein samen met Stichting ANEMOON, Stichting De Noordzee, GiMaRIS, Bureau Waardenburg, IMARES  en Naturalis.

Meedoen?
Meedoen kan door het opsturen van (onderwater)foto’s van bijzondere maritieme vondsten. Duikteam de Zeester heeft met het RCE samen een formulier ontwikkeld om op eenvoudige wijze maritieme vondsten te melden.

Heb je verstand van beestjes? Dan kun je zelf tellingen op scheepswrakken uitvoeren. Dan kun je op eigen gelegenheid doen of tijdens onze Duik de Noordzee schoon duikdagen.
Download hier het monitoringsformulier voor beginners.

Download het monitoringsformulier voor gevorderden.

Heb je vragen of suggesties, neem dan contact met ons op via info@duikdenoordzeeschoon.nl