Archeologisch onderzoek2013-10-24T19:02:39+00:00

Een van onze duikers onderzoekt een wrakonderdeel op de Bruine Bank

Waardoor is het schip gezonken en wat heeft dat precies betekend? Onderdelen van scheepswrakken zijn te vergelijken met puzzelstukjes waar me een verhaal compleet kunnen maken. Stichting Duik de Noordzee schoon levert een bijdrage door wrakken beter in kaart te brengen. Tijdens onze expedities doen we metingen aan de wrakken en tekenen deze in. We zoeken bij onbekende wrakken naar aanwijzingen om de herkomst van het wrak te bepalen. Ook brengen we de archeologische waarde van wrakken in beeld met foto en video. De gegevens gaan in een expeditieverslag naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die er verder onderzoek mee kunnen doen.

Meedoen?

Heb je maritiem archeologische kennis? Wil je graag iets bijdragen aan de kennis over de historie van de scheepvaart op de Noordzee? Ben je bedreven in onderzoek naar de herkomst van scheepswrakken? Dan kun je je inschrijven als vrijwilliger voor onze expedities.

Als je beroepsarcheoloog bent en mogelijkheden ziet om samen te werken met ons, neem dan ook contact met ons op.

Bijdragen aan de kennis over scheepswrakken die je op eigen initiatief onderzoekt kan door het opsturen van (onderwater)foto’s van bijzondere maritieme vondsten. Duikteam Zeester heeft met het RCE samen een formulier ontwikkeld om op eenvoudige wijze maritieme vondsten te melden. Dit formulier kun je aan boord invullen en opsturen aan de RCE. Zij registreren alle vondsten en doen in bepaalde gevallen nader onderzoek.

In onderstaande video legt Martijn Manders van het RCE uit welke wrakken van historisch belang zijn.