Doelstellingen Expeditie Noordzee 20142014-06-13T12:42:07+00:00

Het hoofddoel van Expeditie Noordzee 2014 was het bewerkstelligen dat er effectievere beschermingsmaatregelen komen in de Noordzee gebaseerd op internationaal beleid.  
Expeditie Noordzee 2014 had daarnaast drie subdoelstellingen:

  1. Kennis verbeteren door samen met onderzoekers, fotografen, filmers en andere experts de feiten over biodiversiteit en cultuurhistorie boven water te krijgen. Wij verzamelen gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische en cultuurhistorische waarden van de riffen in deze gebieden.
  2. Betrokkenheid creëren door met foto’s, films en live-communicatie de Noordzee meer bekendheid te geven. Zo worden de doelgroepen bewust van de noodzaak tot bescherming.
  3. Schoonmaken tijdens onze bezoeken aan de riffen, met vrijwilligersteams die verloren vistuig opruimen en een schoon rif achterlaten voor het dierenleven.