Expeditiepartners Expeditie Noordzee 20142014-05-27T17:50:57+00:00

Expeditie Noordzee 2014 werd mogelijk gemaakt door een breed scala aan organisaties en bijdragen van onze eigen vrijwilligers.
Het WNF droeg met een gift en in kind ondersteuning vanuit haar communicatie-afdeling en met inhoudelijke experts bij aan de expeditie. Er stapten 2 experts van het WNF aan boord om het expeditieteam te ondersteunen met hun kennis van natuurbescherming.
De Adessium Foundation droeg met een grote gift bij aan de expeditie.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte ons onderzoek naar de cultuurhistorie van de wrakken mogelijk met een gift en inhoudelijk advies op het gebied van archeologie en geschiedenis.
Verder steunden de volgende organisaties de expeditie met giften of hun expertise: Stichting De Noordzee, GiMaRis, Bureau Waardenburg, NIOZ, IMARES, ARK Natuurontwikkeling.
Wij danken alle partners voor hun steun.

  

Sponsoren

Naast bovenstaande partners, hebben de onderstaande organisatie ook met hun hulp of materialen bijgedragen aan Expeditie Noordzee 2014.