Route Expeditie Noordzee 20142014-05-27T17:50:32+00:00

De expeditie vertrok uit Scheveningen. Van daaruit zijn wij via de Noordzeekustzone, het Friese Front en de Centrale Oestergronden naar de Doggersbank gevaren. Daarna ging het via de Klaverbank weer terug naar Scheveningen. Onderweg werden in alle gebieden duiken gemaakt op wrakken en op de vrije (zand)bodem. In totaal maakten wij 17 duiken met maximaal 25 duikers tegelijk.

Klaverbank

De Klaverbank is het enige gebied in de Nederlandse Noordzee waar grind op de bodem ligt. Dit is ontstaan als eindmorene van de gletsjer in de voorlaatste ijstijd die eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden. Op grind, een harde ondergrond, leven andere soorten dan op zand. Door de aanwezigheid van het grind is de biodiversiteit hier hoog. Door sleepnetten zijn veel stenen verzand of opgevist. De expeditie wil een inschatting maken wat de huidige milieutoestand is van dit natuurlijke rif. In dit gebied zijn nog geen beschermingsmaatregelen getroffen.

Doggersbank

De Doggersbank is een grote zandbank midden in de Noordzee. Van fatsoenlijke beschermingsmaatregelen is in dit gebied nog lang geen sprake. Door de ondiepe ligging ver van land komt hier een unieke flora en fauna voor. In voorbije eeuwen vonder er ook belangrijke zeeslagen plaats in dit gebied. Daardoor liggen er veel wrakken. Tijdens Expeditie Noordzee 2014 gaan wij deze wrakken opsporen en samen met de zandbanken van de Doggersbank onderzoeken op hun biodiversiteitwaarde. Door dit alles in beeld te brengen met foto en video stimuleren wij een effectieve bescherming van Natura 2000-gebied Doggersbank inclusief de daarin aanwezige scheepswrakken. We maken duiken op zowel de delen van de Doggersbank die nu zijn aangewezen als te beschermen gebied en de delen waar nu geen bescherming voor is gepland.

Centrale Oestergronden

De Oestergronden zijn relatief diep (40-50 meter) en de stroomsnelheid van het water is laag. Dit gebied dankt zijn naam aan de uitgestrekte oesterbanken die hier tot het eind van de 19e eeuw voorkwamen. Deze banken zorgden voor een flink oppervlak harde ondergrond in het overwegend zandige Nederlandse deel van de Noordzee. Deze banken zijn tussen 1880 en 1926 verdwenen, onder andere door grootschalige visserij en ziekten. Tijdens de hele expeditie kijken onze biologen of er ergens in de Noordzee nog platte oesters te vinden zijn. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de doelstelling van het Wereld Natuur Fonds om het natuurlijk rif in de toekomst te herstellen. Een wens die ook staatsecretaris Sharon Dijksma 22 april 2014 heeft uitgesproken tijdens de Global Oceans Action Summit 2014.

Friese Front

Het markeert de overgang tussen de ondiepe zandgronden van de zuidelijke Noordzee en de diepere slibbodems van de Oestergronden. Er komen verschillende watermassa’s samen en er zinkt veel voedsel naar de bodem. Dit extreem voedselrijke gebied trekt als het goed is enorme aantallen bodemdieren, vis, zeezoogdieren en zeevogels aan. We duiken voor het eerst in dit gebied en zijn benieuwd wat we onderwater aantreffen.

De bezochte duiklocaties van Expeditie Noordzee 2014