Scheveningen Loodvrij

Scheveningen- Bescherm een wrak presenteert loodvervangers voor sportvissers in Scheveningen op 3 oktober op Aquila Charter. Ongeveer 130.000 sportvissers vissen graag op zee bij een wrak door de rijkdom aan vis. Helaas verliezen zij daarbij wel eens een stuk vislood. Zo gaat naar schatting per jaar meer dan 200 ton aan lood verloren in de Nederlandse kustwateren. Lood is vervuilend. Aquila Charter is de eerste charter in Scheveningen die loodvrij gaat vissen. Op de wal is sportviswinkel Albatros Hengelsport Scheveningen beschikbaar. Ons doel: Scheveningen loodvrij.
Loodvervangers
Vanuit Europees beleid is in Nederland sinds 2008 op de ontwikkeling van eco-lood ingezet. Dankzij de niet aflatende inzet van Jos Lobée van Modified Materials BV zijn nu vier lijnen milieuvriendelijk vervangers voor vislood met en zonder ankers ontwikkeld: eco-stone, eco-steel, eco-iron en eco-composit. Alle typen zijn door Sportvisserij Nederland getest tijdens het proces. Meest kansrijk voor het zeevissen zijn eco-iron en eco-composit.
Wrakken
Om de Noordzeewrakken vrij van netten (staand want en boomkor), vervuilend vislood en verstrikkende vislijnen te houden, werkt Bescherm een wrak aan het schoonmaken en schoonhouden van de wrakken. Daarom stimuleren wij het gebruik van loodvervangers en biolijnen. Wij stellen aan enkele schippers van hengelcharters loodvervangers en biolijnen beschikbaar ter kennismaking. Loodvervangers zijn binnenkort ook te koop voor € 0,01 per gram via info@kustenzee.nl.
Bescherm een wrak is een initiatief van Vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland. Samen met alle gebruikers en liefhebbers van scheepswrakken in de Noordzee proberen wij scheepswrakken te beschermen en duurzaam te gebruiken. Eén van deze duurzame oplossingen is het ontwikkelen en verspreiden van milieuvriendelijke loodalternatieven voor vissers. Meer informatie: www.beschermeenwrak.nl
2018-08-08T11:25:50+00:00september 28th, 2012|