www.expeditiedoggersbank.nl

Middels een duikexpeditie (www.expeditiedoggersbank.nl), maakt het team Duik de Noordzee schoon in samenwerking met marien biologen de Doggersbank zichtbaar en brengt deze verder onder de aandacht. Waarom? In de pas verschenen serie Natura 2000 wordt de Doggersbank beschreven als een bijzonder gebied in de Noordzee. De gerenommeerde organisaties Greenpeace, Stichting De Noordzee, WWF, Vereniging Kust & Zee, Stichting Anemoon, GiMaRIS en Bureau Waardenburg zijn van mening dat de Doggersbank zo snel mogelijk moet worden aangewezen als beschermd natuurgebied. Het staat al op ‘de lijst’ van de EU, maar de daadwerkelijke wet‐ en regelgeving laat zoals het er nu naar uit ziet nog jaren op zich wachten. Het is van groot belang voor de visstand en de biodiversiteit in de Noordzee dat deze wet snel wordt ingevoerd. De Doggersbankexpeditie helpt bij deze lobby.

2010-06-06T12:03:25+00:00juni 6th, 2010|