Fotografen Udo van Dongen en Cor Kuyvenhoven en redacteur Willem Heijdeman van ons boek “In de Diepte” hebben op donderdag 6 april dit boek aangeboden aan de minister van Infrastructuur & Milieu. Het werd een ontzettend leuk en intrigerend gesprek. De minister was uitermate goed op de hoogte van de stand van zaken op de Noordzee. Hard substraat werd het  buzzword en na afloop van de nogal uitgelopen meeting nog een college van de minister over de zandmotor!

Het spanningsveld tussen de vele partijen die de Noordzee zo intensief gebruiken werd eens te meer duidelijk maar ondanks dat kunnen we zien dat er de laatste jaren voortgang is geboekt met de bescherming van de Noordzee. Natuurlijk nog lang niet genoeg naar onze zin: te beperkt en te kleine beschermde gebieden, het beschermen van het voor de Noordzee zo belangrijke hard substraat in de vorm van wrakken en bijvoorbeeld het afzinken van de onderstellen van oude boorplatforms. Het terugbrengen van een gezonde biodiversiteit vereist nog de nodige aandacht maar het werd eens te meer duidelijk dat in de politiek die aandacht er zeker is. We zijn er nog lang niet maar we gaan wel de goede kant op!

Met dank aan Wim van Urk voor het organiseren van de meeting!