Stichting Duik de Noordzee schoon is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder is onze stichtingsinformatie te vinden.

Naam: Stichting Duik de Noordzee schoon
RSIN: 852185546
KvK-nummer: 56558236
BTW-nummer: NL852185546B01
Bank: Triodosbank NL76TRIO0781524954

Informatie over het bestuur is hier te vinden.

Stichting Duik de Noordzee schoon heeft tot doel het stimuleren en bevorderen van het beschermen en duurzaam gebruiken van en de bescherming van de Noordzee alsmede het coördineren, faciliteren en verrichten van alle verdere activiteiten hieromtrent en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Duik de Noordzee schoon tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten gericht op het schoonmaken, onderzoeken en blijvend beschermen van scheepswrakken, beleidsontwikkeling rondom wet- en regelgeving van scheepswrakken en ander hard substraat en publiekseducatie en publiekscommunicatie.