Zondagmiddag keerden 18 gepassioneerde vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon terug in de haven van Stellendam na een zesdaagse expeditie. Tijdens deze missie slaagden zij erin om naar schatting 2500 kg visnetten en 850 kg vislood te verwijderen, afkomstig van Nederlandse, Belgische en Franse wrakken in de Noordzee.

In deze 22e expeditie werd opnieuw gewerkt aan het verwijderen van zoveel mogelijk verloren afval van de Noordzeewrakken. Er zijn 13 duiken gemaakt op 11 verschillende wrakken. Oude vislijnen, (warrel)netten, vishaken en giftig vislood vormen een ernstige bedreiging voor het onderwaterleven. Zondag hebben de duikers ongeveer 2500 kilo netten en 850 kilo vislood uit zee aan land gebracht. Ook nu nog zaten er weer veel dieren, waaronder kreeften, krabben en vissen, verstrikt in dit afval. De dieren die nog in leven waren zijn zorgvuldig door de vrijwilligers bevrijd.

Een opvallend aspect aan deze expeditie was de voortdurende aanwezigheid van naar schatting duizenden jonge kortsnuit zeepaardjes (Hippocampus hippocampus). Ze zweefden in de waterkolom of hielden zich soms vast aan stukjes wier. Door het rustige weer van de afgelopen week waren deze prachtige zeepaardjes in alle drie de landen goed waarneembaar. Hadden de vrijwilligers vorig jaar nog een bijzondere ontmoeting met een tuimelaar, dit jaar was het snorkelen met zeepaardjes de onvergetelijke ervaring.

Samen met andere expedities van de afgelopen 13 jaar hebben vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon inmiddels meer dan 100.000 kilo afval geborgen van wrakken in de Noordzee. Scheepswrakken fungeren als biologische hotspots in zee, waarbij ze dienen als kraamkamers of schuilplaats voor veel dieren. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten en ze luwe plekken veroorzaken in de stroming. Het afval is soms moeilijk te bergen omdat het vast zit aan wrakdelen of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers nemen de uitdaging aan en verwijderen het afval met de hand om verstoring van het onderwaterleven tot een minimum te beperkten.

Een toegewijde fotograaf heeft gedurende de expeditie het dierenleven en afvalprobleem gedocumenteerd. Hiermee beoogt de stichting bewustwording te creëren rondom vervuiling door verschillende typen (sport)visserij en het onder de aandacht brengen van de noodzaak tot bescherming van de Noordzee.