Net op tijd: Ben Stiefelhagen bevrijdt een kabeljauw

Stichting Duik de Noordzee schoon werkt samen met tal van partijen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden om zoveel mogelijk te bereiken met onze duikexpedities.
Van 2011 tot 2013 werkten wij onder het samenwerkingsprogramma ‘Bescherm een Wrak’ dat werd uitgevoerd samen met vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Sportvisserij Nederland. Het doel van het programma was het bereiken van een effectieve bescherming van wrakken in de Noordzee en het behoud en verbetering van de ecologische waarden van deze wrakken.
Daarnaast werkt Stichting Duik de Noordzee schoon samen met een aantal andere partijen:

 • Stichting ANEMOON, waarmee wij het ecologisch onderzoek op de scheepswrakken hebben vormgegeven. ANEMOON verwerkt de gegevens van de wrakken die onze vrijwilligers verzamelen.
 • De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, waarmee wij archeologisch onderzoek op de wrakken uitvoeren en stimuleren;
 • Bureau Waardenburg, zij stuurden een mariene bioloog mee op meerdere expedities en was gastheer voor enkele van onze bijeenkomsten;
 • Het Wereld Natuur Fonds, zij financierden een deel van Expeditie Doggersbank 2012 en Expeditie Noordzee 2014;
 • IMARES Wageningen UR, onderzoekers en studenten van dit onderzoeksinstituut waren deelnemer van meerdere expedities en in 2013 werden onze vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek op de Borkumse Stenen;

  School kabeljauwen

 • Wageningen UR, professor Han Lindeboom van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en waterkwalitiet schreef het voorwoord voor ons wrakkenboek en steunt ons project;
 • Naturalis stuurde een onderzoeker met onze expedities mee en financierde een deel van Expeditie Doggersbank 2012;
 • Save Our Seas foundation steunde onze expedities met een bijdrage in de kosten.
 • GiMaRIS, een ecologisch adviesbureau, stuurde jaarlijks een onderzoeker mee op onze expedities.Een school kabeljauwen op het wrak.
 • Get Wet Maritiem, verzorgd de veiligheidstrainingen van onze vrijwilligers tegen speciaal aangepaste tarieven;
 • Adessium Foundation deed een grote bijdrage om Expeditie Noordzee 2014 mogelijk te maken.
 • NIOZ, zij stuurden een mariene bioloog mee op expeditie.

Verder zijn onze activiteiten van 2011 tot 2013 mede mogelijk gemaakt door verschillende steunende fondsen, waaronder de Nationale Postcodeloterij.