Privacy

Stichting Duik De Noordzee Schoon respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt onze website in principe in anonimiteit bezoeken. De Stichting is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar web portal.

Gebruik Persoonsgegevens

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij vragen via onze website niet om bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden. Wij verzoeken u ons die ook niet langs deze weg toe te sturen.

Stichting Duik De Noordzee Schoon spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit Privacy document zijn beschreven.

Op de website kunt u op meerdere plaatsen persoonlijke gegevens invullen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Stichting Duik De Noordzee Schoon legt die gegevens vast. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

– Vrijwilligers voor SDDNZS: Indien u belangstelling heeft om vrijwilliger bij onze stichting te worden en/of deel te nemen aan onze expedities, zullen uw gegevens worden gebruikt om u hier over te benaderen en te informeren.

– Donateurschap: Indien u ons wilt steunen met een financiële gift, zullen uw gegevens worden gebruikt om hierover met u contact te houden.

– Nieuwsbrief: Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u per e-mail te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.

Om de inhoud van onze e-mail nieuwsbrief te optimaliseren, leggen wij de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.

Verstrekking aan Derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij daar waar gebruikelijk en mogelijk een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een juist niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Stichting Duik De Noordzee Schoon bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Cookies

Stichting Duik De Noordzee Schoon gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Social media buttons

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Adverteren via Facebook

Om aan u gerichte posts of advertenties te tonen kan SDDNZS gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences).

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Dit tracking cookie kunnen wij ook opvragen wanneer u een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast deze website ook op deze andere website(s) bent geweest.

Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Stichting Duik De Noordzee Schoon draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen van haar systemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met daarmee verwerkte persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw Rechten

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, omdat deze verklaring nauw samenhangt met o.a. de functionaliteiten van onze website. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de secretaris van onze Stichting via info@duikdenoordzeeschoon.nl.