Marien bioloog dr. Joop Coolen heeft de afgelopen vier jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar kunstmatige riffen op de Noordzee en het effect daarvan op de biodiversiteit. Uitkomst van zijn promotieonderzoek is dat onder meer het laten staan van de onderstellen van olieplatforms een positief effect heeft op de soortenrijkdom. Op sommige plaatsen verdubbelde het aantal soorten zelfs.

De Noordzee is de laatste 150 een enorme gebied aan hard substraat kwijtgeraakt doordat enorme velden oesterbanken verdwenen zijn, maar ook doordat wrakken gesloopt worden, soms door de Noordzee zelf, maar vaak ook door wrakkenslopers. Hardsubstraat is voor veel onderwaterleven van levensbelang. Door de enorme teruggang van de hoeveelheid hardsubstraat zou het laten staan van een deel van de olieplatforms een welkome aanvulling kunnen zijn om het verlies aan hardsubstraat gedeeltelijk te compenseren. Kijk hier voor de thesis van dr. Joop Coolen die ook al jaren een enthousiast deelnemer is aan onze expedities. Joop gaf ook een interview op Radio 1, dat kun je hier alsnog afluisteren.