Onderdeel van de Expeditie Noordzeekustzone afgelopen augustus was een onderzoekstrip georganiseerd door IMARES Wageningen UR naar de Borkumse Stenen. Dit gebied in het meeste oostelijke gebied van de Nederlandse Noordzee heeft dicht bij de kust steenriffen. Deze riffen werden onderzocht door IMARES.

5 dagen lang werd van ‘s-ochtends vroeg tot ‘s-avonds laat onderzoek gedaan met als doel zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van stenen in het gebied en het dierenleven in en op de bodem. Duik de Noordzee schoon was uitgenodigd door IMARES om de trip in beeld te brengen met foto en video. Daar maakten wij natuurlijk dankbaar gebruik van.

Het onderzoeksteam werkte in ploegendienst. De eerste ploeg nam bodemmonsters met een zogenaamde boxcore. Dit apparaat laat men met de kraan naar de bodem zakken waar een buis de grond in gedrukt wordt. Deze buis komt met inhoud weer aan dek waarna het bodemmonster verzameld wordt in potten. Later worden deze monsters in het laboratorium uitgezocht.
De tweede ploeg bracht zoveel mogelijk meters in beeld met een stereo-camera vanaf het dek.
En de derde ploeg bestond uit beroeps- en sportduikers om de stenen te bemonsteren en in beeld te brengen. Tijdens de duiken werden veel soorten waargenomen die we ook op de wrakken tegenkomen. Ze waren begroeid met dodemansduim, zeeanjelier en veel andere soorten.

Luister hier naar de reportage die Vroege Vogels heeft gemaakt over de Borkumse Stenen.

Bekijk hier de foto’s van Expeditie Noordzeekustzone.