Ben Stiefelhagen bevrijdt 2 kabeljauwen onder water

Draagt uw bedrijf samen met ons de Noordzee een warm hart toe? Uw organisatie wil net als wij, de Noordzee zichtbaar gezonder en schoner maken? Word dan sponsor van Stichting Duik de Noordzee schoon. Met uw steun kunnen wij onze doelen bereiken. Wij komen graag met u in contact om te bespreken wat u wilt bereiken en hoe wij daar bij kunnen helpen.

U kunt bijvoorbeeld uw naam aan één of meerdere van onze expedities verbinden. Dat kan met financiële steun, maar ook met een in kind bijdrage. Wij hebben op deze expedities hoge kosten voor scheepshuur, brandstofkosten en maaltijden aan boord, die allemaal te sponsoren zijn.

Misschien wilt u de duurzame kant van uw organisatie in beeld brengen door ons een gesponsorde lezing te laten geven op een bedrijfsdag of een bijeenkomst met de raad van bestuur?

Wij kunnen uw merk onder de aandacht brengen in onze persuitingen, op onze websites, social media en tijdens onze expedities.

Neem contact op

Wij bedenken graag samen met u hoe wij van deze samenwerking een succes kunnen maken.

Neem voor meer informatie over sponsormogelijkheden contact op met Klaudie Bartelink op telefoonnummer 06-52546012.

Wilt u donateur worden? Lees dan hier hoe u dit met belastingvoordeel kunt doen.

Bank: Triodosbank NL76TRIO0781524954