Afgelopen week heeft een ervaren duikteam van 16 vrijwilligers van Stichting Duik De Noordzee Schoon plastics en visnetten verwijderd van 15 wrakken tussen Ameland en Helgoland. Deze plastics en netten zijn afkomstig van lading van vrachtschepen als MSC Zoë of verloren door vissersschepen. 

Het duikteam heeft in 18 duiken 8 Big Bags aan verloren lading en visnetten vanaf scheepswrakken geborgen. Hiermee is ruim 3500kg aan voornamelijk kunststof uit de Noordzee verwijderd.

Het type afval wat op de scheepswrakken gevonden is wisselt per locatie. Ter hoogte van Ameland en Schiermonnikoog wordt nog steeds afval gevonden in de vorm van voetenbadjes of kunststof dekens afkomstig van de containerramp op 2 januari 2019 met de MSC Zoë.

 

 

 

 

 

 

Veel afval is inmiddels onder het zand gespoeld. Daardoor blijft het aanwezig en een probleem voor de toekomst. Deze opruimactie van Duik de Noordzee Schoon en ook andere opruimacties op zee en langs het strand laten zien hoeveel moeite het kost om plastics weer uit zee te verwijderen. Als we verstandiger met onze zee om zouden gaan, was dit alles niet nodig.

 

 

 

 

 

 

Meer oostelijk zijn verloren gegane visnetten en kreeftenkooien gevonden. Deze leiden tot nodeloze sterfte van vis, kreeften en krabben als gevolg van verstrikking. Op Helgoland werden de plastics aangetroffen in de nesten van een kolonie Jan van Genten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze expeditie maakt deels onderdeel uit van het 3-jarige CleanUp XL project waar Stichting Duik De Noordzee Schoon samen met bergingsmaatschappijen, de Waddenvereniging en Stichting De Noordzee in participeren.

Het duikteam is al jaren bezig met dit project. Op YouTube zijn unieke beelden van deze tocht te zien: https://youtu.be/baA9P_3RuPk

Stichting Duik de Noordzee Schoon
Deze schoonmaakactie wordt georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee Schoon. Het duikteam bestaat naast supportduikers uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen en filmers. Met passie voor natuur en avontuur maken ze als duikers scheepswrakken veilig voor het onderwaterleven. Ze maken historisch erfgoed, de vervuiling en leven in de Noordzee zichtbaar voor het grote publiek. Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid. De stichting streeft naar een schone en gezonde Noordzee waar visserij, energiewinning en recreatie duurzaam in harmonie is met flora en fauna. Ze organiseerde 15 expedities in de afgelopen 11 jaar met verschillende schepen. Door de geldende RIVM-richtlijnen is de expeditie dit jaar in aangepaste vorm uitgevoerd.

Een derde van de expeditiekosten wordt betaald door de vrijwilligers zelf. Verder wordt de stichting financieel gesteund door: Waddenvereniging/Nationale Postcode Loterij, Dinamo Fonds, Stichting Van Rees Klatte, Ars Donandi Russell-ter Brugge Fonds, Sportvisserij Nederland, Bureau Waardenburg, Checkmark, Duikbedrijf COW, Stichting Zabawas, Nippon Gases en 1000 Steps.

CleanUp XL
CleanUpXL is een 3 jaar durend programma waarbij 800.000 kilo rotzooi, uit één van de mooiste gebieden van ons land wordt gehaald. Binnen het project CleanUpXL werken we met verschillende partijen samen, zowel nationaal als internationaal, natuurorganisaties als bedrijfsleven en overheden. Partners zijn de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon, Natuur-en Milieufederaties, BDS Harlingen en Friendship Offshore.

Contactpersoon:
Corrie Romijn, corrie@duikdenoordzeeschoon.nl, +31 (0)6 53 66 00 69

Zij kan u in contact brengen met onderstaande deelnemers van de expeditie:

Wouter Mennen (Drenthe)
Rob Verboom (Den Haag)
Martin Kuijvenhoven (Leiden)
Ernst de Vries (Gelderland)
Romald Peeters (Rotterdam)
Rienk Zotter (Utrecht)
Erik Wurz (Duitsland)
Eddy Beerten (België)   

Contactpersoon b.g.g.:
Sjoerd Veldkamp,sjoerd@duikdenoordzeeschoon.nl, +31 (0)6 53 25 39 24   

Informatie CleanUp XL:
Marieke van der Hoek, vanderhoek@waddenvereniging.nl, +31 (0)6 51 85 03 03