Tijdens onze expedities wordt er niet alleen onderzoek gedaan door biologen op de wrakken die we bezoeken. Elk wrak wordt ook nauwgezet onderzocht door onze (amateur) onderwaterarcheologen Betty van den Berg en Robertino Mulder. Opmeten, filmen, tekenen, fotograferen en bronnenonderzoek leveren waardevolle informatie op over wrakken waarvan het verhaal veel al met het schip verdwenen zijn. Al die informatie wordt in een prachtig en informatie verslag vastgelegd. De verslagen van de expedities van 2016 zijn inmiddels definitief in te zien: