Een duikteam, bestaande uit 35 ervaren vrijwilligers, is afgelopen weekend in Scheveningen gestart met een grote schoonmaakactie in de maand juni. Op 20 verschillende wrakken verwijderen de duikers de komende weken afval, plastics, verspeelde visnetten, vislood en andere rommel.

Vandaag is het World Ocean Day. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de oceanen die momenteel ernstig bedreigd worden. Schone en gezonde oceanen zijn van levensbelang. Minister Cora van Nieuwenhuizen was in Scheveningen om hier aandacht voor te vragen en de vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon te steunen in hun actie.

De impact van plastic zwerfafval op de Noordzee is groot. Uitstroom van rivieren, zoals de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde, vormt een belangrijke bron van deze plastics.  Als afval uit zee niet wordt geborgen, valt het op korte of lange termijn uiteen en verdwijnt het in het milieu. Het duikteam duikt voor de kust van Zuid-Holland, Zeeland en België. In dit gebied wordt eerst in de weekenden een voorverkenning gedaan om vervolgens vanaf 18 juni voor 9 dagen de Noordzee op te gaan.

Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op de wrakken. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vastzit of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren.