Op zondagmiddag om 13:30 uur enterden 12 zwaarbewapende politieagenten van het DSI op de Noordzee het schip de MS Tender. 17 duikers plus 3 bemanningsleden werden direct onder schot gehouden. De kapitein voer op dat moment naar Vlissingen, maar werd gedwongen koers te zetten naar Rotterdam waar het schip om 18:00 uur aanmeerde. Na een grondige inspectie in het schip, een inspectie van een douaneduiker onder het schip en na een verhoor van alle opvarenden, werd het schip om 22:00 uur vrijgegeven.

De opvarenden waren die dag op weg naar hun laatste duikbestemming toen ze een helikopter, een kustwachtschip en twee snelle motorboten op volle snelheid zagen naderen. De politie-eenheid stapte al varende aan bak- en stuurboord over de reling met geladen machinegeweren in aanslag. De opvarenden werden gesommeerd te luisteren en de handen op de reling te houden.

 “Wij dachten eerst dat het om een onaangekondigde oefening ging. Maar al snel hadden we door dat het om een serieuze actie ging. Het was behoorlijk intimiderend en ik had de indruk  dat deze mannen er echt van overtuigd waren dat wij zware criminelen waren.”, aldus Ben Stiefelhagen (expeditieleider en zelf marinier).

De opvarenden kregen vier uur lang geen informatie over de reden van de entering. In Rotterdam hoorden de duikers van de officier van justitie dat ze werden verdacht van opduiken van overboord gezette drugs.

Het duikschip lag in de nacht van zaterdag  op zondag voor anker bij een wrak waar de sportduikers bezig waren met het verwijderen van spooknetten, lijnen, lood en ander afval. Een goede doelen project om aandacht te vragen voor een gezonde en schone Noordzee. Het duikschip was toevallig op dat moment dicht in de buurt van een verdacht vrachtschip.

 

 

Op zondagochtend zigzagde het duikschip door de zee om afval – boeien, visbakken, ballonen en drijfnetten op te pikken dat  aan de oppervlakte dreef. Deze bewegingen maakte het schip voor de politie extra verdacht omdat het leek alsof de opvarenden drugpakketten uit zee visten.

“De politie heeft deze actie goed voorbereid en professioneel aangepakt. Achteraf kunnen we er om lachen en is het een bijzondere ervaring. Wel jammer dat we onze laatste duik hebben gemist en we acht uur vertraging hebben opgelopen. Onze duikers zijn allemaal vrijwilligers die met hun hobby en duikpassie iets goeds willen doen voor de wereld. Zij moeten vandaag gewoon weer werken.”, aldus Ben.

Het duikteam duikt in juni voor de kust van Zuid-Holland, Zeeland en België. In dit gebied wordt door Stichting Duik de Noordzee Schoon in juni een grote schoonmaakactie gedaan. De impact van rivierplastics is bij de uitstroom van de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde is groot. Als afval uit zee niet wordt geborgen, valt het op korte of lange termijn uiteen en verdwijnt het in het milieu. De duikers stappen vrijdagavond a.s. weer aan boord voor een clean up die een week gaat duren.

Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op de wrakken. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vast zit of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren.

 

Duik de Noordzee schoon

Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee schoon. Het duikteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en supportduikers. Met passie voor natuur en avontuur maken ze als duikers scheepswrakken veilig voor het onderwaterleven. Ze maken historisch erfgoed, de vervuiling en leven in de Noordzee zichtbaar voor het grote publiek. Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid. Stichting Duik De Noordzee Schoon streeft naar schone en gezonde Noordzee waar visserij, energiewinning en recreatie duurzaam in harmonie is met flora en fauna. Ze organiseerde de afgelopen 10 jaar, vijftien 10-daagse expedities vanaf een groot duikschip.</div>

Deze schoonmaakactie wordt mede mogelijk gemaakt door: Dinamo Fonds, Stichting Zabawas, Stichting van Rees Klatte, Stichting Loglijn, Sportvisserij Nederland, Checkmark, Bureau Waardenburg en 1000 Steps.

Organisator: Ben Stiefelhagen, ben@duikdenoordzeeschoon.nl, +31 (0)6 54 93 69 40

Contactpersoon b.g.g.: Corrie Romijn, corrie@duikdenoordzeeschoon.nl, +31 (0)6 53 66 00 69

Alle foto’s zijn gemaakt door Joost van Uffelen