SCHEVENINGEN – Expeditie Doggersbank is vanmiddag teruggekomen in Scheveningen. De tiendaagse duik- en onderzoekreis heeft spectaculaire resultaten opgeleverd. Er zijn elf nieuwe diersoorten ontdekt en diverse wrakken werden schoongemaakt van visnetten. Tot slot werd vanochtend het wrak de Adder door de deelnemende organisaties, Duik de Noordzee schoon, Sportvisserij Nederland, Stichting De Noordzee en Vereniging Kust & Zee, als eerste wrak in de Noordzee symbolisch geadopteerd.

De expeditie heeft zeker 11 nieuwe diersoorten opgeleverd, die nog niet eerder op Nederlandse bodem werden aangetroffen, waaronder twee soorten oprolkreeft, een pelikaansvoet, een slanke noordhoren, een heremietkreeft, een bijzonder kwalletje dat luistert naar de naam ‘belletje’ en een aantal zeenaaktslakken. Dat er in zo’n korte tijd zoveel soorten gevonden zijn, laat zien hoe weinig we eigenlijk van het leven op de Doggersbank weten en hoeveel meer onderzoek kan opleveren. De Doggersbank is een bijzonder natuurgebied en deze vondsten laten het belang van goede bescherming van de zeenatuur zien.

De elf nieuwe Nederlandse soorten:

•        Belletje – Neoturris pileata
•        Rugstreep oprolkreeft – Galathea intermedia
•        Pelikaansvoet – Aphorrhais pespelecani
•        Stiefelslak – Simnia patula
•        Breedkop harlekijnslak – Polycera faeroensis
•        Harige heremietkreeft – Pagurus cuanensis
•        Bonte galathea – Galathea strigosa
•        Slanke noordhoren – Colus gracilis
•        Kommavlek kroonslak – Doto koenneckeri
•        Driekleur knuppelslak – Eubranchus tricolor
•        Grote tritonia – Tritonia hombergii

De Adder: het eerste geadopteerde wrak

Vanochtend stond een laatste duik gepland op het wrak de Adder, voor de kust van Scheveningen. De expeditieduikers hebben het scheepswrak ontdaan van netten en onderwater een vlag gehesen, waarmee de adoptie van dit wrak bekrachtigd werd. De Adder is hiermee officieel het eerste geadopteerde wrak in de Noordzee. Dit is de start van het project ‘Adopteer een wrak’ waarin Duik de Noordzee schoon, Sportvisserij Nederland, Stichting De Noordzee en Vereniging Kust & Zee samenwerken aan een gezonde zee en een betere bescherming van wrakken.

Wrakken vervullen een belangrijke ecologische rol als hot spots voor biodiversiteit en kraamkamers voor vis. Hier is echter nog weinig aandacht voor. Daarom zullen de komende maanden diverse wrakken op de Noordzee door duikers gemonitord worden, zoals de afgelopen week reeds door de expeditie Doggersbank is gedaan. Met de zo vergaarde kennis willen de organisaties komen tot een concreet wrakkenbeschermingsplan.

De expeditie

Aan de expeditie, die behalve de Doggersbank ook de Klaverbank aandeed, namen vijf biologen, twee fotografen, twee filmers en tien wrakduikers deel. Ze maakten in totaal zestien duiken, op verschillende plekken. Behalve onderzoek doen naar ecologie en biodiversiteit op wrakken, hebben de expeditieleden de wrakken op de bodem van de Noordzee schoon gemaakt en de bijzondere natuur vastgelegd op foto en film.