Een internationaal duikteam, bestaande uit 15 ervaren vrijwilligers uit Nederland en België, heeft afgelopen week voor de kust van Zuid-Holland, Zeeland en België op verschillende wrakken 5500 kilo afval, plastics, verspeelde visnetten, vislood en andere rommel verwijderd. Vandaag brengt zij dit afval aan land. Dit jaar trof zij meer warrelnetten aan en andere diersoorten dan bij eerdere expedities in noordelijker wateren.

Team Expeditie Zuidelijke Noordzee 2021

Foto’s: Copyright SDDNS – Joost van Uffelen

Het team maakte 8 duiken in Nederland en 10 in België vanaf de MS Tender. De duikers doken in vaak helder water met meer dan 10 meter doorzicht op dieptes van 20 tot 40 meter. De wrakken van oude stoom-zeil-schepen, onderzeeërs, vrachtschepen en een viskotter uit Goedereede waren prachtig begroeid met daaromheen veel steenbolken en horsmakrelen. Op de Belgische wrakken werden veel warrelnetten aangetroffen: meer dan bij eerdere expedities in noordelijker wateren.

Ook werden grote scholen zeebaars aangetroffen. Deze vissen zijn geen vaste bewoner van een wrak maar migreren van en naar hun zuidelijke paaiplaatsen.

Scheepswrakken zijn biologische hotspots. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Het afval op de zeebodem verzamelt zich bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten. Het afval is moeilijk te bergen omdat het vast zit of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren.  

Een belangrijke doelstelling van de expeditie was het verwijderen van zoveel mogelijk rommel. Ook bevrijdden de duikers tientallen levende dieren die in deze netten, lijnen en vishaken vastzaten. Verder is bekend dat het afval in zee afbreekt tot microplastics wat door allerlei organismen wordt opgenomen en zo ook in onze voedselketen terecht komt.

Een tweede doelstelling van de expeditie was het monitoren van de biodiversiteit van scheepswrakken. Op elk wrak zijn door de biologen en andere duikers vissen, krabben, anemonen en andere soorten gemonitord. Opvallend in dit gebied was de grote hoeveelheid spinkrabben, een soort die in tien jaar geleden vanuit het zuiden van België in opmars kwam, maar in Nederland tot nu toe sporadisch bij wrakken is waargenomen.

De aansprekende gehoornde slijmvis met een prachtig rood kroontje op z’n kop liet zich ook op ieder wrak zien.