Tijdens Expeditie Doggersbank 2012 heeft microbioloog Dr. Reindert Nijland onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van ESBL’s (de antibiotica-resistentie genen die ook in kippenvlees worden aangetroffen). De gemonsterde bacteriën zijn in het UMC Utrecht op het lab onderzocht voor de precieze oorzaak van hun antibiotica resistentie.

Het bleek dat al de stammen die gemonsterd waren geen ESBL’s bevatten, maar een gen op het chromosoom (AmpC) waardoor ze resistent zijn tegen antibiotica. Het was bekend dat er vele soorten bacteriën met de gevonden AmpC- antibiotica resistentie in de natuur voorkomen, maar op alle andere plekken in Nederland waar tot nu toe naar ESBL’s gezocht is zijn deze wel steeds aangetroffen. De Doggersbank blijkt hiermee ook op medisch vlak een uniek gebied omdat er, ondanks gericht zoeken, geen ESLB’s op werden aangetroffen.