Het team van duikers en onderzoekers van Expeditie Noordzee heeft voor het eerst hard koraal ontdekt midden op de Noordzee. Het anjelierkoraal werd gevonden op een wrak op de Doggersbank. Het wijst erop dat met goede bescherming de koudkwaterkoralen kunnen terugkeren in delen van de Noordzee. Nu bieden alleen wrakken enige bescherming voor allerlei – soms bedreigde – plant- en diersoorten. Expeditie Noordzee is een initiatief van Stichting Duik de Noordzee Schoon en Wereld Natuur Fonds (WNF).

De afgelopen tien dagen hebben de expeditieleden onderzoek gedaan naar waardevolle zeegebieden die betere bescherming nodig hebben, zoals de Doggersbank, het Friese Front en de Klaverbank. Van de oorspronkelijke natuur in de Noordzee is inmiddels met 60 procent achteruit gegaan door economische activiteiten, zoals visserij met zware sleepnetten, zandwinning en olie- en gaswinning.

Zandriffen
De ontdekking van het anjelierkoraal is een verrassing voor de onderzoekers. De harde koraalsoort leeft voor zover bekend in de Noordzee alleen voor de Brits kust en niet midden op de Noordzee. Een andere ontdekking van de expeditie zijn kleine zandriffen op het Friese Front die de bijzondere zandkokerworm Sabellaria spinulosa maakt. Riffen trekken veel ander leven aan en kwamen vroeger op grote schaal voor in de Noordzee. Tegenwoordig worden ze in Nederlandse wateren beschouwd als uitgestorven.

,,De vondsten benadrukken de noodzaak om de Noordzee te beschermen’’, aldus Chris van Assen, Noordzeedeskundige van het WNF. ,,De onderwaternatuur heeft de potentie te herstellen, zodat diersoorten als kabeljauw, haaien, roggen en misschien zelfs de blauwvintonijn weer in overvloed voorkomen. Maar dat lukt alleen als we de kraamkamers voor biodiversiteit behouden.’’

Wrakken
Stichting Duik de Noordzee Schoon en het WNF benadrukken dat ook wrakken, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn, behouden moeten blijven. ,,Wrakken zijn niet alleen cultuur historisch erfgoed, ze zijn ook echte hotspots voor biodiversiteit’’, zegt Ben Stiefelhagen van Duik de Noordzee Schoon. ”Ze fungeren als mini-natuurgebieden en kunnen helpen om de rijkdom aan plant- en diersoorten te laten herstellen.’’

De natuur in de Noordzee staat al decennia zwaar onder druk. Door bijvoorbeeld vervuiling, overbevissing, visserij met zware sleepnetten die de bodem omploegen, zandwinning en olie- en gasexploitatie is al veel van het leven onder water verdwenen. Nederland moet daarom van de Europese Unie een aantal gebieden beter gaan beschermen. Op dit moment zijn slechts enkele plekken langs de kust beschermd. In de rest van de Noordzee zijn allerlei schadelijke activiteiten nog steeds volledig toegestaan.