Periodieke schenking bij notariële akte

Wanneer u Stichting Duik de Noordzee schoon structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte. De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar. De kosten hiervoor worden niet bij u in rekening gebracht. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Zo werkt het

  • Vul het volmachtformulier in en voorzie het formulier van uw handtekening. Uw partner (indien van toepassing) dient het formulier eveneens te ondertekenen. Maak een kopie voor uw eigen administratie.
  • Stuur het volmachtformulier op naar Stichting Duik de Noordzee schoon.
  • Vervolgens wordt de officiële schenkingsakte door onze notaris Westland Partners opgemaakt en u toegestuurd. De kosten hiervoor komen voor
    rekening van Stichting Duik de Noordzee schoon. De stichting ontvangt een kopie. Na ontvangst van de getekende akte gaan wij over tot incasso van het door u genoemde bedrag. U mag de schenkingsakte natuurlijk ook door uw eigen notaris laten opstellen. De kosten zijn dan voor uw rekening.