Van 23 juni tot 2 juli vond de Expeditie Doggersbank 2012 plaats. Het doel van de expeditie was om het bijzondere onderwaterleven op de Doggersbank en Klaverbank te onderzoeken én wrakken te ontdoen van visnetten en -lijnen. De resultaten dit jaar zijn spectaculair en tonen aan hoe belangrijk de Doggers- en Klaverbank en met name de scheepswrakken zijn voor de Nederlandse Noordzee.
Tijdens de expeditie dit jaar zijn veertien duiken gemaakt, door weersomstandigheden de helft minder dan gepland. Ondanks het slechte weer hebben de expeditieleden verschillende onderzoeken gedaan, met belangrijk resultaat. De biodiversiteit op de wrakken en de zandbodem is onderzocht. Ten minste 10 nieuwe diersoorten voor Nederland zijn gevonden waarvan is aangetoond dat zij zich op Nederlands grondgebied hebben gevestigd (geen dwaalgasten). Dit zijn onder andere: ijszeester, paddenstoelkrab, witgestreepte waaierslak en zeeaardbei. Al deze soorten zijn op de wrakken gevonden. Minstens veertig soorten zijn zelden of nooit eerder in Nederland waargenomen. Er is voor het eerst bewegend beeld van de zeewolf en zeeduivel in de Nederlandse Noordzee. Ook is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics en bacteriën die resistent zijn tegen de nieuwste antibiotica in de Noordzee. De duikers hebben verder de herkomst onderzocht van een aantal onbekende wrakken die in het wrakkenregister slechts met een nummer staan aangeduid.
De expeditieleden hadden zich van tevoren ten doel gesteld 80 dier- en plantensoorten te monsteren en 500 kilo visnetten en -lijnen schoon te maken. Deze doelen zijn ruimschoots behaald; er zijn meer dan 100 soorten gemonsterd en er is 600 kilo (2 big bags) netten weggehaald. Zelf op de verst afgelegen wrakken zijn er verspeelde netten en vislijnen aangetroffen. Het gevolg is ghost fishing: het verspeelde vistuig blijft vissen en krabben vangen die vervolgens een langzame dood sterven.
Met deze resultaten toont de expeditie aan hoe belangrijk de Doggers- en Klaverbank voor Nederland zijn. De scheepswrakken die op de Doggerbank liggen zijn hierbij van groot belang voor de biodiversiteit van de Nederlandse Noordzee.
Bescherm een wrak is een initiatief van Vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland. Samen met alle gebruikers en liefhebbers van scheepswrakken in de Noordzee proberen wij scheepswrakken te beschermen en duurzaam te gebruiken. Eén van deze duurzame oplossingen is het ontwikkelen en verspreiden van milieu vriendelijke loodalternatieven voor vissers. Bescherm een wrak komt tot stand met steun van de Nationale Postcodeloterij. De expeditie wordt tevens gesteund door het Wereld Natuur Fonds en Naturalis.