Meneer Van Vollenhoven was heel nieuwsgierig en vuurde tal van vragen af op Ben Stiefelhagen (DDNZS), Joop Coolen (Stichting De Noordzee), Klaudie Bartelink (DDNZS) en Niels Schrieken (Stichting Anemoon). Met hoe veel millimeter duiken jullie? Is er al een lijst van wrakken die het beschermen waard zijn? Hoe willen jullie die bescherming voor elkaar krijgen?

Behalve de eerste vraag, zijn het kwesties waar Bescherm een Wrak op dit moment alle antwoorden probeert op een rij te krijgen. Duidelijk is in elk geval dat het beschermen van wrakken op de Noordzee de moeite waard is. Niet alleen vanwege de cultuur-historische waarde die veel wrakken hebben, maar ook omdat ze een veilige haven blijken te zijn voor heel veel dieren. Op wrakken wonen gemiddeld zo’n 250 verschillende diersoorten.

Meneer Van Vollenhoven, zelf duiker, kreeg van Duik de Noordzee schoon het boek ‘Wrakken, Schatkamers van de Noordzee ‘. Bescherm een Wrak is vast van plan om hem de komende tijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.