De onlangs door Stichting Duik de Noordzee schoon bezochte riffen van de Borkumse Stenen bevatten een hoge biodiversiteit en kunnen beschermd worden volgens de Habitat Richtlijn. Dat is de conclusie die onderzoekers van de IMARES, de Wageningen Universiteit, Bureau Waardenburg en de VU Brussel trekken in een onlangs verschenen wetenschappelijk artikel: ‘Reefs, sand and reef-like sand: A comparison of the benthic biodiversity of habitats in the Dutch Borkum Reef Grounds’.

In 2013 deden de wetenschappers uitgebreid onderzoek in het gebied de Borkumse Stenen, in de Noordzee boven Schiermonnikoog. Stichting Duik de Noordzee schoon was ook aanwezig om het onderzoek met enkele van onze vrijwilligers in beeld te brengen. Er werden monsters genomen met bodemhappers en duikers namen airlift monsters. Daarnaast werden de aanwezige riffen in kaart gebracht met een 3D camerasysteem.

Het in totaal 9.8 km2 bedekkende steenrif bevat een zeer hoge biodiversiteit. Rond de stenen liggen bovendien riffen van de schelpkokerworm ‘Lanice conchilega’. Deze worm graaft in het zand en bouwt daarbij kokers van zand en schelpen die boven de bodem uitsteken. De onderzoekers ontdekten dat op deze ‘Lanice-riffen’ ook een zeer diverse fauna groeide. In totaal schat men dat de Lanice-riffen maar liefst 74 km2 bedekken. Met name in de locatie waar steenriffen, kleibodem en Lanice-riffen samen voorkwamen, zat een zeer grote hoeveelheid diersoorten. Mogelijk hebben de Lanice-riffen een functie die vergelijkbaar is met ecologische verbindingszones op land. Soorten die van riffen houden zouden zich via deze verbindingszones kunnen verplaatsen en zich zo verder verspreiden door de Noordzee. In totaal vonden de wetenschappers 193 soorten, waarvan een groot deel niet eerder in dit gebied werd waargenomen.

Het artikel is te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of Sea Research’. Voor meer informatie of een kopie kunt u contact opnemen met Joop Coolen, onderzoeker bij IMARES Wageningen UR en wetenschapscoördinator van Stichting Duik de Noordzee schoon. (link toevoegen aan naam: joop.coolen@wur.nl).