Stichting Duik de Noordzee schoon gaf op 10 maart 2014 een uitgebreide lezing bij het Beneluxparlement. Deze raad van kamerleden uit België, Nederland en Luxemburg adviseert de regeringen in deze landen. Het parlement hoorde verder ook sportvissers en de Ecoduikers uit België.

Inmiddels heeft het parlement naar aanleiding van de hoorzitting een advies uitgebracht:

De belangrijkst passage uit het advies:

[…]vaststellende dat:

–  het verlies van lood zinkers door de sportvissers inherent is aan de praktijk van hun sportbeoefening en dat verlies schadelijk is voor het milieu;

–  het lood zowel voor de mens, de dieren, de planten als voor de voedingsmiddelen een groot toxiciteitrisico inhoudt en voor de volksgezondheid een echt probleem betekent;

–  voor het gebruik van lood in de praktijk van de sportvisserij er ecologische alternatieven  bestaan waarvan de eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van lood;

verzoekt (het parlement) de regeringen het gebruik van ecologische alternatieven in de praktijk van de sportvisserij te promoten en alle actoren die zijn betrokken bij de sportvisserij te sensibiliseren voor de problemen en de schadelijke gevolgen van het gebruik van lood zinkers.

Kortom: Het parlement is van mening dat er bruikbare alternatieven voor vislood bestaan en wil dat de Nederlandse regering deze alternatieven gaat stimuleren.

Stichting Duik de Noordzee schoon ondersteunt dit advies natuurlijk van harte en wij hopen dat het ons weer een stapje dichter bij een loodvrije Noordzee zal brengen.