In het Belgisch deel van de Noordzee liggen naar schatting duizenden scheepswrakken en ander waardevol maritiem erfgoed waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Afgelopen week zijn de twee wrakken voorgesteld die als eerste als erfgoed zullen worden erkend: de Westhinder en de Wakeful.

De Westhinder was een lichtschip, dat instond voor de veiligheid van de scheepvaart. In 1912 kwam het schip tot zinken na een aanvaring. Tien opvarenden lieten daarbij het leven.

De Wakeful was een torpedojager die zowel dienst deed in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog. Dat schip werd tot zinken gebracht in 1940 tijdens de evacuatie van Duinkerke. Zevenhonderd Britse opvarenden stierven. De erkenning is pas een eerste stap. Er zal nu nagegaan worden hoe er het best kan omgesprongen worden met de bewaring van dit erfgoed.