Vandaag al weer dag 3 van de expeditie. We raken op elkaar ingespeeld en het duiken gaat beter. We werken steeds effectiever samen; de een schijnt spontaan een lamp op de werkplek, de ander houdt een zak open of juist een net strak om beter te kunnen afsnijden. Super gaaf om als een team te werken aan het opruimen van een stukje Noordzee. En vooral zelf iets doen. Aan het einde van je duik ligt het dek vol met plastic, netten en verloren rommel van de MSC ZOE. Dat geeft energie! Dit is er vast weer uit!

De eigen ambitie ligt hoog. We willen allemaal zo effectief mogelijke duiken maken en zo veel mogelijk rommel opruimen. De eerste groep duikers zoekt de beste plaatsen, de veiligheidsmiddelen komen met het tweede team mee, etc. En dan zie je dat juist met een heldere structuur er een extra beroep wordt gedaan op creativiteit en inzicht wanneer er onvoorzien iets veranderd. Een lijn snijd af of gaat los? Het zicht is slecht of er is heel veel of juist heel weinig stroming. En leg dan onderwater maar eens uit wat de volgende stap is. Hoe het best te handelen en natuurlijk vooral iedereen weer veilig naar boven, liefst met de juist geruimde vervuiling en de eigen materialen die we iedere duik nodig hebben.

Na iedere duik volgt een evaluatie met heel veel mooie verhalen maar er is ook ruimte voor wat ging goed en wat kan beter? En juist bij dat laatste kijkt iedereen vooral naar zichzelf, wat kan ik leren om het voor iedereen beter te maken. Opbouwende feedback en tips worden in een fijne sfeer gedeeld om elkaar verder te helpen. Wat niet lekker liep (maar wel goed opgelost!) komt op tafel om het de volgende keer beter te doen. En de combinatie maakt het bijzonder, samen werken aan een schonere Noordzee in een fantastisch team, tijdens duiken die je iedere keer weer verwonderen en je eraan herinneren waarom we dit doen: wat is de Noordzee onderwater toch gaaf en onze inzet waard!

Martin Kuivenhoven