Door Corona liggen veel jaarlijkse evenementen stil. Zo ook de schoonmaak expedities van Duik De Noordzee Schoon. In 2011, 2012, 2013 en 2015 heb ik  meegeholpen de Doggerbank te onderzoekenen schoon te makenmet ca 25 enthousiaste duikers. Een bijzondere ervaring. De afgelopen jaren hadden andere zaken prioriteit, waaronder uiteraard het reguliere werk, waardoor het niet mogelijk was een week verlof te nemen. 

DatCoronanaast beperkingenook nieuwe kansen creëertwas bij DDNZS ook het geval.Duiken met het grote schip deCdt Fourcaultzat er dit jaar niet in. Maar DDNZS is niet voor één gat te vangen. Om ‘corona-proofde troep van de MSZoeop te ruimen, worden nuduikschepeningezet voor dagtochten en is de overnachting in een zeer ruime groepsaccommodatieaan de wal. Slim bedacht en goed werkbaar.Voor mij als noorderling ook een prima optie om een bijdrage te leveren.Dagtochten zijnmakkelijkerte combineren met een drukke baan. Bovendienis hetbij mij in de buurt, dus deze kans moest ik niet missen. 

De eerste trip stond gepland voor zaterdag 19 september. Helaas wordt door de sterke wind deze dag ‘afgeblazen’, maar zondag waren de golven acceptabel. De eerste zeer vroege duik wordt afgelast, maar‘s middagswas tij en golfhoogte gunstig, dushetgaatdan toch gebeuren. Ik stap op bijhet duikschip deAquila en ontmoet oude bekenden en maak kennis met de nieuwe lichting. Stuk voor stuk enthousiaste Noordzee duikers met een groot hart voor een schone zee. 

Om 10 uur varen we samen methet duikschipdeBernicia richtinghet Zweeds Stoomschip Ara, een groot stoomschip, waar de groep al eerder heeft gedoken. Er ligt nog genoeg troep van de MSZoe, maar ook het vermaledijdevistuig, om er nog een duik aan te besteden.Samen methet team aan boord vande Berniciawordt een gecombineerde actie op touw gezet. De duikers van deBerniciagaan eerst te water en wij pikken de bovengehaalde troepopen brengen het aan boord. Postzakken vol troep komen boven,meerdan erin eenbig bagpast. Opvallend zijn de dekens metpanterachtigmotief. Er worden er heel wat uit het wrak geplukt of uit het zand getrokken. Maar ook badjassen, reiskoffers,wasrekjes, bloempotten en zelfs eenafstandsbedieningvoor de TV. 

Voor marine onderzoek wordt een hydrofoon voor het opnemen van ‘geluiden op het wrak’ op de Ara achtergelaten, die de volgende dag weer zal worden opgehaald. Ik ben benieuwd of het geluid van de opruimactie ook herkenbaar zal zijn;bubbelende duikers, het grissen van messen en volblazen vanhefbalonnen. 

Na gedane arbeid zijn we nog net op tijd terug voor een hapje eten bij het plaatselijke restaurant. Omdat ik in de buurt woon vertrek ik naar huis. Eerst weer een dagje werken en dan dinsdag hopelijk nog een tripmetgoed weer. 

Dinsdagzijn de weersverwachtingen uitstekend,om 6 uurwordt het anker gelicht. Kwart voor vier sta ik naast mijn bed…oei, dat ben ik niet bepaald gewend. Maar het belooftweleen mooie dag te worden, ondanks de dikke ochtendmist, dus niet zeuren en gaan! Keurig op tijd ben ik weer in Lauwersoog, dit keer vaar ik met deBerniciamee. Leuk om ook eens van dat schip te duiken. Gelukkig staat er een zeer vlak zeetje, want deBerniciaheeft nog al de neiging om te rollen op de golven. Niet voor een ieder even prettig…  Dit keer gaat elk duikschipapart dewrakkenbezoeken. Wij hebben op het van oorsprong Nederlandse vrachtschipEurabia Sun op het programma. Een in 1974 door schuivende lading gezonken vrachtvaarder vanmaar liefst120meter.Het wrak wordt al snel gevonden enRob en Rogier maken de afdaallijn vast aan het wrak.  Spoedig is het groepje duikersonder waterop zoeknaar troep van de MSCZoe. Het is een erg groot wrak, zodat we niet het gehele wrak kunnen checken.Voor zover wij hebben kunnen bekijkenblijkt erniet veel troep van de MSCZoeaanwezig. Toch weten we wat kookpannen en bakpannente verzamelen als ook weerdat vervelendevistuig.Na een uurtje hebben we toch vijf postzakken met troep bovengehaald. Op naar het volgende wrak. 

Deduikflessenworden weer gevuld ende schipper spoort het volgende wrak op. Het is het 62 meter lange vrachtschipOriënt, wat in 1966 is vergaan in een storm.Het is even wachten op de kentering, maar als de stroming voldoende is afgenomen gaat het team weer los.Het zicht onder water is wederom zeer goed en ook hier worden wat pannen en vistuig verzameld. Al met al hierook weinigtroep van de MSCZoete bespeuren, eigenlijk maar goed ook. Zou het dan toch onder het zand zijn gespoeld, zoals we bij andere wrakken hebben gezien?Of zouden we toch andere wrakken moeten zoeken? 

Helaas blijkt aan het einde van de dag dat de duiktochten voor de rest van de weekzijngeannuleerd vanwege het aankomende slechte weer met dito te hoge golven om veilig te kunnen duiken.Er is heel wat troep verzameld in de afgelopen dagen,maar er is nog veel te doen. Gelukkig voor de natuur hebben wegeengrotebergen troep van de MSCZoe aangetroffen, maar er zijn nog heel wat wrakken te bezoeken en schoon te maken.Het lijkt erop dat het zich  over een groot gebied heeft verspreid.Hopelijk mag en kan ik volgend jaar weer een kleine bijdrage leverenom de Noordzee wat schoner achter te laten dan ik heb aangetroffen. 

 Klaas Wiersma