Stichting Duik de Noordzee schoon en het Wereld Natuur Fonds werken sinds 2014 met elkaar samen. WWF is in april gestart met de internationale oceanencampagne ‘Sea Stars’ en sinds lange tijd staat de Noordzee ook weer op hun agenda. Er komt onder andere aandacht voor het herstel van schelpenbanken, zoals bijvoorbeeld de platte oester, en betere bescherming van ‘kunstmatige’ riffen zoals scheepswrakken.