Wereldwijd gaat het om naar schatting 640.000 ton aan vistuig. Studies laten zien dat zeker 800 diersoorten de schadelijke gevolgen ondervinden van deze vorm van afval in zee. Visnetten zijn zo ontworpen dat zij sterk en duurzaam zijn en niet snel afbreken in zee; verloren netten kunnen tot wel 600 jaar blijven ‘spookvissen’.

Ook in de Noordzee zijn spooknetten een serieus probleem voor het leven op de wrakken. Vissers verliezen onbedoeld hun netten en lijnen doordat ze blijven hangen aan wrakdelen. Deze netten en lijnen blijven daarna niet alleen vissen vangen, maar ook krabben en kreeften raken verstrikt en sterven een langzame dood.

Op bijna ieder wrak waar wij op duiken, komen wij verloren visnetten, vislijnen, haakjes en lood tegen. Soms zien wij zelfs nog levende kabeljauwen aan een verloren vislijn hangen. Wij zien honderden krabben die verstrikt zitten. Zelfs één enkel visdraadje kan voldoende zijn om een krab voor de rest van zijn leven vast te houden. Inmiddels heeft de stichting 32.000 kg spooknetten geborgen.