Nederland als zeevarende natie heeft een rijke maritieme historie. Veel van onze huidige rijkdom hebben we te danken aan de zee. Maar het is een zee die geeft en een zee die neemt. Vele duizenden schepen zijn vergaan. De wrakken van de Noordzee een sleutelrol spelen in het behoud van de biodiversiteit van ons grootste en mooiste natuurgebied. En niet alleen dat: de wrakken zijn ook een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Nederland, als maritieme natie, zou er goed aan doen zuinig te zijn op zo’n rijke historie. De Noordzee is één van de ruigste zeeën, prima in staat om de wrakken zelf op te ruimen, laten we dat in hemelsnaam niet versnellen door ze te slopen. De laatste hotspots met hard substraat moeten we koesteren. Er is de afgelopen decennia veel kapot gemaakt maar het is nog niet te laat om ons mooiste natuurgebied te behouden!