Van de bovenwaterwereld weet ik best veel, vooral als het gaat om de atmosfeer met de prachtige weerverschijnselen die ons de kans geven te floreren op deze aarde. Zon en regen doen gewassen groeien en daarmee kunnen we ons voeden en voortplanten.

Maar het weer is niet altijd zo vriendelijk. Meer dan eens hebben schippers de strijd tegen de wind en woelige wateren verloren. Op de zeebodem bieden de overblijfselen beschutting aan het maritieme ecosysteem en liggen daar verscholen tot ze ooit ontdekt worden.

De onderwaterwereld is een groot mysterie, zeker voor mij. Je komt er nooit en de mensen die er wel komen, vertellen dat het ongrijpbaar is en voortdurend verandert. Dat het niet ons natuurlijke habitat is, wordt wel duidelijk als je ziet wat duikers allemaal voor equipment bij zich hebben om veilig een kijkje onder water te kunnen nemen. Mijn bewondering voor deze kikvorsmannen groeit met de minuut.

Voor een documentaire over de CleanUpXL actie mocht ik een dag kennismaken met de passie van duikers. Al dobberend op de Noordzee verenigen een dozijn gepassioneerde mannen en vrouwen het nuttige met het aangename, door 8 dagen lang te duiken bij wrakken om restanten van onze menselijke beschaving te verwijderen en terug te brengen naar de bovenwaterwereld. Verhalen en anekdotes regenen op mij neer en ik vind het heerlijk! Deze ‘onderwatergrazers’ hebben allen een gedeelde passie en laten zien dat ondanks verschillende achtergronden je wel degelijk verenigd kunt zijn.

Door rampen zoals verlies van meer dan 300 containers door de MSC Zoë op 2 januari 2019 wordt pijnlijk duidelijk dat de door mensen geschapen producten tot in de lengte van dagen de zeebodem zullen blijven beroeren. Voor duikers een kans om een extra dimensie aan hun passie te geven, voor boeren, burgers en buitenlui hopelijk een wake-up call dat ons handelen gevolgen heeft voor werelden die wij zelf niet zien. De duikers zijn onze verbinding met die andere, wonderlijke wereld. Dank daarvoor!

Helga van Leur