Toen de initiatiefnemers betrokken werden bij de productie van de film “Caught” werd het tijd om een steentje bij te dragen aan de Noordzee, onze eigen achtertuin. Wij halen veel vis uit de Noordzee en hier zijn de wrakken de enige kraamkamers. Die moeten heel goed beschermd worden om in de toekomst voedsel uit de Noordzee te halen. Een schot in de roos volgens veel organisaties die betrokken zijn bij de Noordzee.

Pavel Klinckhamers, Coördinator Oceanen & Giftige Stoffen Greenpeace:
“De wrakken op de bodem van de Noordzee zijn rijke oases begroeid met zeeanemonen en vele andere zeedieren. Het wemelt er van de kreeften, krabben en talloze vissen, waarvoor het belangrijke kraamkamers en schuilplaatsen zijn (zelfs voor grote soorten als kabeljauw). Juist vanwege de vele vissen die zich rondom deze wrakken ophouden, worden de wrakken druk bevist met grote netten en de laatste decennia ook steeds vaker door sportvissers (o.m. hengelaars) en staand want vissers. Een enorm aantal afgescheurde netten, kapotte vislijnen en ander vistuig blijven onderwater nutteloos doorvissen (ghost fishing). Hiervan zijn vele duizenden zeedieren het slachtoffer, waaronder ook bruinvissen en zeehonden. Elk net en lijn die door dit initiatief wordt weggehaald, maakt de Noordzee weer een beetje beter leefbaar voor het zeeleven dat toch al zo onder druk staat. Wij zijn erg verheugd om te horen dat Ben en Klaudie en vele anderen dit belangrijke werk willen voortzetten. Veel meer mensen zouden dat moeten weten”.

Albert Salman, algemeen directeur Coastal & Marine Union (EUCC):
“Wij vinden het buitengewoon dat deze groep duikers vrijwillig, in hun vrije tijd en tot dusver hoofdzakelijk met eigen middelen al zoveel heeft gepresteerd, feitelijk met gevaar voor eigen leven. Deze mensen zijn zonder meer de helden van de Noordzee”.

Jan Geurts, voorzitter NOB:
“De Nederlandse Onderwatersport Bond is dé belangenbehartiger voor duikers in Nederland. Bij de NOB zijn zo’n 300 duikverenigingen en duikscholen aangesloten. Je kunt bij de NOB goed en veilig leren duiken en de NOB draagt het onderwaterleven een warm hart toe. Alle duikers hebben er belang bij om het onderwaterleven zo goed mogelijk in stand te houden en hieraan bij te dragen. Wij vinden het buitengewoon dat deze groep duikers vrijwillig, in hun vrije tijd en tot dusver hoofdzakelijk met eigen middelen al zoveel heeft gepresteerd. Zij hebben zich ten doel gesteld om de bewoners van zoveel mogelijk scheepswrakken voor de Noordzeekust hun veilige schuilplaats terug te geven en om het probleem samen met de vissers op te lossen. Het is geweldig dat Ben en Klaudie en vele anderen dit belangrijke werk willen voortzetten.”

Hugo Dirksmeier, rector Haags Montessori Lyceum (HML):
“Door een gelukkig toeval kwamen wij te spreken met Klaudie en Ben over ‘hun’ project. Mede door hun inspirerende en overtuigende schreeuw om aandacht voor het grijze onderwerp Noordzee kwam in ons contact de Noordzee tot leven en ook de onderwijskundige mogelijkheden die samenhangen met dit onderwerp. Dit heeft ertoe geleid dat wij binnen de school het onderwerp groot hebben opgepakt. Vrijwel alle bovenbouwleerlingen zullen direct bezig gaan met het onderwerp en binnen het thema onderzoek gaan doen. Wij hopen te bereiken dat ook de onderbouwleerlingen hun visjes meepakken uit de rijke vangst aan ideeën. Dit alles moet gaan leiden tot een afronding bij ons lustrum in het voorjaar op een manier dat de Noordzee voor ‘eeuwig’ op de kaart staat bij onze leerlingen en ook oud-leerlingen. Wij beogen in het verlengde van het lustrum ook een sponsoractie te ontbranden om hun project verder te laten ontwikkelen”.